Η εικόνα του επιστήμονα στην Ελλάδα, 1900-1980

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης

2007 | Κατηγορία Βιβλία