Ιερά Θεολογική Σχολή Χάλκης: Το κτίριο και η αποκατάστασή του

Ιερά Θεολογική Σχολή Χάλκης

2016 | Κατηγορία Βιβλία

Φωτογραφίες: Σίμος Σαλτιέλ, Ρέα Παπαδοπούλου, Διάφορα Αρχεία.